TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Alymlar dünýäniň iň pes temperaturasyny ölçediler

Alymlar laboratoriýa gurşawynda iň pes temperaturanyň ölçegini amala aşyrdylar. Birnäçe sekunt dowam eden synagda “nol” diýlip atlandyrylýan 0 kelwin (-273.15 Selsius) 38 pikokelwine deň boldy.

Bremen uniwersitetiniň nemes fizikleri rekord derejede pes temperaturanyň görkezijisini ölçemegi başardylar. Howanyň temperaturasy selsiý, kelwin we farengeýt ölçeg birlikleri bilen ölçenilýär.

Köp ýurtda ulanylýan Selsiýa ulgamyna görä absolýut nol -273,15 dereje Selsiýa laýyk gelýär. Absolýut nol, bir maddanyň molekulalarynyň entropiýasynyň iň pes bahasyna ýetýän teoretiki temperaturadyr.

Absolýut nol -273,15 Selsiýa, -459,67 Farengeit we 0 Kelwin. Bu görkezijide atomlaryň energiýasy ýok bolup, olar gymyldamaýan nokadyna ýetýär. Absolýut nol, teoretiki taýdan mümkin bolan iň sowuk temperaturadyr.

 

Sanjymlar “Covid-19”-a garşy 90 göterim täsirli

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle