SPORT

“Ahal” topary AFK-nyň Kubogyny ýeňiş bilen başlady

AFK-nyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň toparçalaýyn tapgyrynda çykyş edýän “Ahal” topary ilkinji geçiren duşuşygynda ýeňiş gazandy. Täjigistanyň “Rawşan” topary bilen duşuşan “Ahal” 3:1 hasabynda üstün çykdy. Bişkek şäherinde geçirilen duşuşykda ýurdumyzyň wise-çempionynyň düzüminde Elman Tagaýew (14-nji hem-de 18-nji minutlar) bilen Gurban Annaýew (63-nji minut) tapawutlandylar. Bu barada “tff.com.tm” saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” “E” toparçasynda çykyş edýär. Onuň toparçadaky garşydaşlarynyň Gyrgyz Respublikasynyň çempiony “Dordoý” bilen Täjigistanyň “Rawşan” toparlarydygyny ýatladýarys. “Ahal” topary toparçadaky ikinji duşuşygyny 17-nji maýda “Dordoýyň” garşysyna geçirer.

“Awazada” dynç almagyň tertibi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Sanjar Abdirahmanow ýarym finalda

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: türkmen türgenleriniň ilkinji ýeňişleri

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: dünýä çempionatynyň ilkinji tutluşyklary geçirilýär