“Awazada” dynç almagyň tertibi

Hazar deňziniň kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky möwsümde dynç almaga görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Hazaryň kenarynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mejlisi geçirildi. Onuň barşynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N. Amannepesow hasabat berdi. … Continue reading “Awazada” dynç almagyň tertibi