“Adidas” muşdaklary üçin täze önüm

Günorta Koreýanyň dünýä belli “Samsung” kompaniýasy meşhur “Adidas” sport kompaniýasy bilen bilelikde “Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyny hödürledi. Adyndan görnüşi ýaly, bu gulaklyk ýörite “Adidas” sport eşikler markasy bilen bilelikde işlenip düzüldi we kompaniýa bilen manydaş, ak we ýaşyl reňkler bilen örtülipdir.

Bu gulaklyk “Adidas” önümine meňzeýär we gulaklygyň aýratyn zarýad beriş gutujygy hem ýerleşdirilen. “Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyň has hem aýratynlaşdyrýan zady, olaryň gaýtadan işlenen materialdan ýasalmagydyr.

“Samsung” bilen hyzmatdaşlykda “Adidas” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen gulaklyga “Stan Smith” seriýasynyň aýakgap talony bilen hem üpjün edilýär. Ýagny bu gulaklygy satyn alyjylar bu talony “Adidas” kompaniýasynyň bir sport aýakgabyny satyn almak üçin ulanyp bilerler. “Samsung” kompaniýasynyň habaryna görä, “Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygy 7-nji aprelde kompaniýanyň web sahypasynda Günorta Koreýa döwleti üçin elýeterli bolar.

Okap bilersiňiz  Güney Kore enerji devi, Aşkabat-2017 Oyunları’nın resmi sponsoru

 

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni