SPORT

“Adidas” muşdaklary üçin täze önüm

Günorta Koreýanyň dünýä belli “Samsung” kompaniýasy meşhur “Adidas” sport kompaniýasy bilen bilelikde “Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyny hödürledi. Adyndan görnüşi ýaly, bu gulaklyk ýörite “Adidas” sport eşikler markasy bilen bilelikde işlenip düzüldi we kompaniýa bilen manydaş, ak we ýaşyl reňkler bilen örtülipdir.

Bu gulaklyk “Adidas” önümine meňzeýär we gulaklygyň aýratyn zarýad beriş gutujygy hem ýerleşdirilen. “Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyň has hem aýratynlaşdyrýan zady, olaryň gaýtadan işlenen materialdan ýasalmagydyr.

“Samsung” bilen hyzmatdaşlykda “Adidas” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen gulaklyga “Stan Smith” seriýasynyň aýakgap talony bilen hem üpjün edilýär. Ýagny bu gulaklygy satyn alyjylar bu talony “Adidas” kompaniýasynyň bir sport aýakgabyny satyn almak üçin ulanyp bilerler. “Samsung” kompaniýasynyň habaryna görä, “Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygy 7-nji aprelde kompaniýanyň web sahypasynda Günorta Koreýa döwleti üçin elýeterli bolar.

 

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

 

 

Ýene-de okaň

“Baýer” topary ýeňilmän çempion boldy

Ronaldo Saud Arabystanyda galyp biler

“Ýuwentus” topary 15-nji gezek Italiýanyň kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Waran “Mançester Ýunaýted” toparyndan gidýär

“Mançester Siti” toparynyň çempionlygyna bir duşuşyk galdy

Dünýäniň iň gowy toparlarynyň sanawy düzüldi