TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Azer- bu at oglanlara dakylýan at. Pars-täjik dilinden gelip çykan . Manysy ,, Ot ýaly ýiti ogul  bolsun’’ diýmek.
  2. Azym- bu at oglanlara dakylýan at. Arap dilinden gelip çykan. Manysy ,,Beýik’’ diýmek.
  3. Azymberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Beýik ýagny Alla berdi’’ diýmek.
  4. Aýgören- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Täze aý görlende doglan oglan’’ diýmek.
  5. Aýdogdy-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aý doganda dünýä inen ogul’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýnur-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana’’ diýmek.
  2. Aýnyýaz-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Diläp alnan owadan gyz’’ diýmek.
  3. Aýogul- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Şu aý ýaly gyzyň yzyndan ogul bolsun’’ diýmek.
  4. Aýpara-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýyň bölegi ýaly owadan gyz’’ diýmek.

10.Aýparça– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aýyň parçasy ýaly owadan gyz’’ diýmek.

 

 

S.Berdimuhamedow Gazagystanyň wekiliýetini kabul etdi

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle