TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2022-nji ýylyň 11-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär .

«Açyk gapylar» gününde medeniýetiň we sungatyň dürli ugurlary bilen gyzyklanýan ýaşlar, mekdep uçurymlary hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek babatdaky özgertmeleriniň institutda durmuşa geçirilişi, öwredilýän hünärler, döredijilik aýratynlyklary, milli sungatyň, medeni mirasymyzyň çuňňur öwredilişi we talyplaryň ýaşaýyş şertleri bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Institutyň salgysy: Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 114-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-11-30, 48-10-99.

 

Daşary ýurt diplomy : Ykrar Şahadatnamasy

Ýene-de okaň

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Teswirle