TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar: Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi 2021-nji ýylyň 15-nji maýynda sagat 13:00-da orta mekdepleriň okuwçylaryny, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we mekdebe okuwa girmäge isleg bildirýänleri  «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar orta hünär okuw mekdebinde talyplaryň döwrebap bilim hem terbiýe almagy, ýaşamagy üçin döredilen amatly şertler bilen tanyşmaga, häzirki zaman tehniki serişdeleri bilen üpjün edilen okuw otaglaryna, umumy ýaşaýyş jaýlaryna, sport klubuna aýlanyp görmäge mümkinçilik alarlar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 13-nji jaýy. Telefon belgileri: 49-48-07; 49-48-04.

 

Türkiýä «Sputnik V» waksinasyny öndürmäge rugsat berildi

 

 

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle