TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasyndan iş orunlary

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Tehniki hyzmat ediş bölüminde wagtlaýyn iş orunlary açylandygy barada Size habar berýäris:

Tehniki taýdan generatorlary hyzmat etmek boýunça mehanik, FSN-06gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Tehnik-elektrik, FSN-06gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Sowadyjy enjam we kondisionerler boýunça tehnik, FSN-06gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Dürli işçi, FSN-03gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Bagban, FSN-02gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Tämizçi, FSN-01gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Soňky senesi: 27-nji iýul 2022

Degişli bildiriş bilen tanyşmak we bu wezipä tabşyrmak üçin, aşakdaky salgy boýunça geçiň:

https://erajobs.state.gov/dos-era/tkm/vacancysearch/searchVacancies.hms (salgy hususy enjamlarda hem açylýar).

Tabşyryş düzgünlerini we beýleki wajyp maglumatlary şu ýerde tapyp bilersiňiz: https://tm.usembassy.gov/embassy/jobs/

Kagyz görnüşli we/ýa-da e-mail arkaly ugradylan arzalar kabul edilmeýändigini ýatlatýarys. Ähli arzalar Elektron Iş barada Bildiriş ulgamy (ERA) arkaly doldurylmaly we tabşyrylmalydyr.

 

Halkara bäsleşik: halkara maslahat beriş edarasyny saýlap almak

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:gazdan benzin öndürýän zawodda ammar gurmak

Ata Watan Eserleri

Halkara bäsleşik: halkara maslahat beriş edarasyny saýlap almak