TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

98 ýyllyk taryhynda ilkinji zenan ýolbaşçy

ABŞ-nyň “The Walt Disney Company” korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy wezipesine zenan maşgala saýlandy. Şeýlelikde, kompaniýanyň 98 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder. Bu barada kompaniýanyň ýaýradan metbugat beýanatynda bellenilip geçilýär.

– “The Walt Disney Company” korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy wezipesine Sýuzen Arnold saýlandy. Ol 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryndan wezipesine girişer – diýlip, metbugat beýannamasynda bellenilýär. Sýuzen Arnold wezipesinden gidýän Robert Aýgeriň ýerine geçer.

Metbugat beýannamasynda bellenilip geçilişi ýaly, Sýuzen Arnold “Disneý” korporasiýasynyň bähbitlerine uzakmöhletleýin esasda hyzmat etmäge uly sabyrzylyk bilen garaşýar.

Mälim bolşy ýaly, Sýuzen Arnold 2007-nji ýylda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň düzümine giripdi. Şeýle hem ol “Procter & Gamble” we “McDonald’s” ýaly kompaniýalaryň hem dolandyryjylar geňeşiniň düzüminde orun alýar.

“The Walt Disney Company” korporasiýasy ozalky ýolbaşçysy Robert Aýgeriň döwründe “Pixar”, “Marvel”, “Lucasfilm” we “21st Century Fox” ýaly kinostudiýalar satyn alyndy, şeýle hem “Walt Disney” 2016-njy ýylda Hytaýda özüniň ilkinji seýilgähini açdy.

 

2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlary we aktrisalary

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle