2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlary we aktrisalary

Kinematografiýa äleminiň köp sanly maglumatlaryny özünde jemleýän IMDb portaly 2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlarynyň we aktrisalarynyň sanawyny düzdi. Bu sanaw sungat işgärleriniň portaldaky hasaplaryna görülmeginiň möçberi esasynda düzüldi. IMDb portalynyň sanawyna görä, birinji orny Elizabet Olsen eýeledi. Onuň meşhurlygyny “WandaWižen” serialy has-da ýokarlandy. Ikinji orny Rege-Žan Peýj, üçünji orny bolsa … Continue reading 2021-nji ýylyň iň meşhur aktýorlary we aktrisalary