JEMGYÝET

9-njy sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 9-njy sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22°, gündizine +30… +32° maýyl bolar. Howanyň basyşy 735 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +29… +31° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23°, gündizine +27… +32°, kenarýaka etraplarynda +22… +27° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +25… +27°, basyşy 756 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +24… +26°, basyşy 763 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 762 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 738 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Tejen şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 747 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 742 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 745 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +26… +31° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Köneürgenç şäherinde: howa +28… +30°, basyşy 759 mm, çyglylygy 30 — 50%.

 

9-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri