TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

6-njy iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 6-njy iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde maglumat çap edildi.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28… +30° maýyl, gündizine +44… +46° yssy bolar. Howanyň basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +29° maýyl, gündizine +43… +45° yssy bolar. Howanyň basyşy 702 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27… +32° maýyl, gündizine +37… +42° yssy, kenarýaka etraplarynda +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +32… +34°, basyşy 751 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkanabat şäherinde: howa +40… +42°, basyşy 750 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +44… +46°, basyşy 725 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Tejen şäherinde: howa +43… +45°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +30° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +43… +45°, basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +44… +46°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +43… +45°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +44… +46°, basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +41… +46° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +43… +45°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +42… +44°, basyşy 746 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

6-njy iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle