TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

6 aýdan soňra tälimçisini wezipeden boşatdy

Şu ýyl Portugaliýanyň tälimçileriniň bagty çüwmeýär. Golaýda Russiýanyň “Spartak” topary portugal tälimçisi Rui Witoryýany wezipesinden boşadan bolsa, bu gezek Türkiýäniň “Fenerbahçe” topary hem portugal tälimçisi Witor Pereýrany wezipesinden boşatdy. Her iki tälimçi hem 6 aýdan soňra wezipesinden gitmeli boldy.

Witor Pereýra Türkiýäniň iň meşhur futbol toparlarynyň biri bolan “Fenerbahçe” topary bilen iýul aýynda şertnama baglaşypdy. Portugal tälimçi bilen 2 ýyllyk şertnama göz öňünde tutulypdy. Ýöne türk topary tälimçisi bilen wagtyndan öň şertnamasyny ýatyrmaly boldy. Bu hem toparyň soňky döwürdäki şowsuz oýunlary bilen baglanyşykly boldy.

“Fenerbahçe” topary 17 tapgyryň ahrynda Türkiýäniň milli çempionatynda 5-nji orny eýeläp, çempionatyň öňbaşysy “Trabzonspor” toparyndan 14 utuk yzda barýar.

Şeýle hem tälimçi Witor Pereýranyň toparyň ýyldyz futbolçysy Mesut Özil hem gatnaşyklary öwerlik bolmady. Netijede, toparyň ýolbaşçy düzümi tälimçi bilen özara ylalaşyk esasynda şertnamany ýatyrmak kararyna geldi.

 

Ýaponiýa Owganystana 100 million dolarlyk ynsanperwer kömegini berýär

Ýene-de okaň

Gurban Berdiýew rus futbolyna dolanmakçy

Katar-2022: Ronaldo we Neýmar ýaşyl meýdança çykýar

Katar-2022: Ispaniýadan 7:0-lyk uly hasaply ýeňiş

Teswirle