TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

4-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 4-nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +27° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ikinji ýarymynda welaýatyň dag etek etraplarynda az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +32… +37° ys sy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Awazada: howa +33… +35°, basyşy 756 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Balkanabat şäherinde : h o w a +38… +40°, basyşy 757 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +37… +42° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 734 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Tejen şäherinde: howa +39… +41°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26° maýyl, gündizine +37… +42° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +40… +42°, basyşy 734 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Baýramaly şäherinde: howa +39… +41°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +37… +42° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +39… +41°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde : h o w a + 3 8 . . . +40°, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

 

Kiýew-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite gatnaw

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle