SPORT

39 ýyl komada bolup, aradan çykdy

1982-nji ýylda koma düşen Fransiýanyň milli futbolçysy Žan-Pýer Adams aradan çykdy. 1972-nji we 1976-njy ýyllar aralygynda 22 gezek Fransiýanyň milli ýygyndysynda çykyş eden oýunçy Nimes uniwersitetiniň hassahanasynda aradan çykdy.

Adams 1982-nji ýylyň 17-nji martynda menisk operasiýasy wagtynda anesteziýa berlende ýüze çykan ýalňyşlykdan soň koma düşdi we oňa aýaly 39 ýyllap seretdi.

Adams “Nimes Olimpik” (1970-1973), “OGC Nissa” (1973-1977) we “Pari-Sen-Žermen” (1977-1979) futbol toparlarynda oýnady.

 

Mark Ronson we Greýs Gammer durmuş gurýarlar

 

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar