MEDENIÝET

Mark Ronson we Greýs Gammer durmuş gurýarlar

Mark Ronson öz “Instagram” sahypasynda aktrisa Greýs Gammer bilen durmuş gurandygyny mälim etdi. Ronson: “Hakyky söýgüme … ömrümiň baharynda, 45 ýaşymda ýüregime eliňi goýduň. Seniň söýgüňe mynasyp adam bolmak üçin 45 ýyl gerek bolandygyna ynanýaryn. Bu doglan günlerimiň hemmesini, soňky günüme çenli seniň ýanyňda geçirerin diýip umyt edýärin. Men hemişe seniň ýanyňda (we hawa, durmuş gurduk) “-diýip, birnäçe ýürek şekilleri bilen “Instagram” sahypasynda paýlaşdy.

Jübütleriň durmuş toýyny meşhur sungat işgärleri hem gutlap, birnäçe gutlag teswirlerini ýazdylar. Olaryň arasynda Lady Gaga, Liw Tyler, Zak Posen ýaly meşhur ýyldyzlar hem bardy. Ronson we Gammer geçen ýylyň maý aýynda adaglanypdylar.

Greýs Gammer dünýä belli aktrissa Meril Stripiň ortanjy gyzydyr.

 

Türkmenistan-Özbegistan: täze ylalaşyklar gazanylar

 

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy