TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

28-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 28-nji iýulda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berýär.

Aş­ga­bat­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +27° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +34… +39° yssy, kenarýaka etraplarynda +29… +34° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +32… +34°, basyşy 746 mm, çyglylygy 40 — 60 %.

Awa­za­da: howa +31… +33°, basyşy 753 mm, çyglylygy 40 — 60 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 752 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazykgündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +36… +41° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +39… +41°, basyşy 727 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazykgündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 748 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

 

Biometrik Pasport : Daşary ýurtlardaky raýatlarymyz üçin soraglara jogaplar

Ýene-de okaň

Sankt-Peterburg türkmen talyplaryna garaşýar

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Teswirle