Biometrik Pasport : Daşary ýurtlardaky raýatlarymyz üçin soraglara jogaplar

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň hereket ediş möhletleriniň uzaldylandygy barada Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary tarapyndan bellikleri etmegiň Tertibini tassyklamak hakynda Buýruk kabul edildi. Türkmenistan baradaky habarlary şeýle hem dünýäde bolup geçýän wakalary gyzgyny bilen Türkmen we daşary ýurtly köp sanly okyjylara … Continue reading Biometrik Pasport : Daşary ýurtlardaky raýatlarymyz üçin soraglara jogaplar