TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

28- nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 28- nji awgustda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +25° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 735 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24°, gündizine +34… +36° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 706 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +33… +38° yssy, kenarýaka etraplarynda +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Awazada: howa +32… +34°, basyşy 757 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Balkanabat şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 758 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Tejen şäherinde : howa +36… +38°, basyşy 740 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde : h o w a +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

 

Ronaldo “Mançester Ýunaýted” toparyna dolanyp geldi

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle