JEMGYÝET

25-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 25-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23°, gündizine +33… +35° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 728 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22°, gündizine +31… +34° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 702 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +27… +32°, kenarýaka etraplarynda +20… +25° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +23… +25°, basyşy 748 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +22… +24°, basyşy 754 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 755 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 732 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 740 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11… +16°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 741 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12… +17°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 751 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar