TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

25-nji maýda doglan ilkinji bäbekler

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dünýä inen bäbejikler bellige alyndy. «Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Yslam we Selbi Orazmyradowlaryň maşgalasynda ogul bäbek, Ýazmuhammet we Aýna Atajykowlaryň maşgalasynda bolsa gyz bäbek dünýä indi. Oglan bäbege Aşgabat, gyz çagajyga bolsa Merjen adyny dakdylar.

25-nji maý gününiň ilkinji günleri dünýä inen bu bäbejikleriň saglygynyň kadalydygy bellenilip geçildi. Oglanjygyň agramy 3 kilogram 985 gram, gyzjagazyň agramy bolsa 3 kilogram 720 gram. Körpejeleriň ikisiniň hem boýy 53 santimetr.

Täze dünýä inen bäbejikleirň maşgalasyna hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

 

“Aşgabat-siti” döwrebap taslamanyň düýbi tutuldy

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle