“Aşgabat-siti” döwrebap taslamanyň düýbi tutuldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat-siti” atly döwrebap ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagyna bagyşlanan dabara gatnaşdy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Dabara gatnaşan milli Liderimiz 2013-nji ýylda döredilen Aşgabat şäheriniň gününiň taze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň demirgazygynda iri döwrebap ýaşaýş toplumynyň … Continue reading “Aşgabat-siti” döwrebap taslamanyň düýbi tutuldy