BILIM

2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetler

Biz ýakynda saýtymyza Türkiýäniň ilkinji 1000-lige giren halkara abraýly uniwersitetleri :2024 habary ýerleşdiripdik.

Şol habarda hem belläp geçişimiz ýaly, biz Türkmenistanyň Bilim ministligi tarapyndan hem kabul edilýän «The Times Higher Education World University Rankings» 2024 sanawynyň ilkinji 1000-ligine giren Türk uniwersitetlerini okyjylarymyza ýetirdik.Şonda, Türkiýeden diňe 11 uniwersitet şol sanawyň ilkinji 1000-ligine giripdi.

Şeýle hem habarymyzda, «QS World University Rankings», «Три миссии университета» sanawlary käbir uniwersitetler boýunça The Times Higher Education World University Rankings» 2024 sanawyndan tapawutlanýandygyny belläpdik.

Bugün bolsa okyjylarymyza, “QS World University Rankings” ýagny, 2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetleri ýetirýäris. Ýakynda bolsa, «Три миссии университета» sanawyna giren Türk uniwersitetleri Size ýetireris.

MAHABAT

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

“QS Dünýä uniwersitetiniň reýtingi 2024” sanawynda orun alan Türkiýäniň uniwersitetleri:

1. Middle East Technical University

2. Istanbul Technical University

3. Koç University

4. Bilkent University

5. Boğaziçi University

6. Sabanci University

7. Istanbul University

8. Hacettepe University

9. Ankara Üniversitesi

10. Yildiz Technical University

11. Ege University

12. Gazi Üniversitesi

13. Anadolu University

14. Dokuz Eylül Üniversitesi

15. Erciyes Üniversitesi

16. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)

17. Istanbul Aydin University

18. Istanbul Bilgi Üniversitesi

19. Izmir Institute of Technology (IZTECH)

20. Marmara University

21. Suleyman Demirel University

22. Akdeniz Üniversitesi

23. Ataturk University

24. Cukurova University

25. Sakarya University

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Kat:4 Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp Atavatan : +90 532 401 71 52 ýa-da +90 530 251 36 73

2024 ýyly boýunça diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetler

2024 QS Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingine giren Türk uniwersitetler

Türkiýäniň ilkinji 1000-lige giren halkara abraýly uniwersitetleri :2024

«Три миссии университета» sanawyna giren Türk uniwersitetleri 2024

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri