TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

2-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 2-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyňbasyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy, kenarýaka etraplarynda +30… +35° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 744 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Awazada: howa +32… +34°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Balkanabat şäherinde : howa +37… +39°, basyşy 751 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde : h o w a +37… +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde : howa +35… +37°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 733 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.

 

Ronaldo dünýä rekordyny goýdy

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle