TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni bellener

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni ýurdumyzda bellenilip geçiler. Bu barada Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde aýdylyp geçildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.

1-nji synp okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan kompýuterler sowgat berler.

Şeýle hem 1-nji sentýabrda Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar ýaýbaňlandyrylar. Bulardan başga-da täze umumybilim berýän mekdepleriň açylyş dabaralary geçiriler.

UEFA Ýewropa ligasynyň bijeleri çekildi

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle