TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni bellener

1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni ýurdumyzda bellenilip geçiler. Bu barada Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde aýdylyp geçildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Bilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.

1-nji synp okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan kompýuterler sowgat berler.

Şeýle hem 1-nji sentýabrda Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar ýaýbaňlandyrylar. Bulardan başga-da täze umumybilim berýän mekdepleriň açylyş dabaralary geçiriler.

UEFA Ýewropa ligasynyň bijeleri çekildi

Ýene-de okaň

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor

Teswirle