«Ýuwentus» Super ligadan çykmasa, A Seriýadan çykarylar

Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina, «Ýuwentus» klubynyň Ýewropanyň Super ligasyndan çykmasa, «Seria A» aýrylyp bilinjekdigini duýdurdy.

«Sky Sports»-yň habaryna görä, Grawina:

«Düzgünler hemmeler üçin deňdir. «Ýuwentus» indiki möwsüm başlamazyndan öň Ýewropanyň Super ligasyny terk etmese, Turin kluby «Seria A» gatnaşyp bilmez. Elbetde, bu ilkinji nobatda janköýerler üçin agyr bolar, ýöne düzgünler hemmeler üçin deňdir. «Ýuwentus» ýolbaşçylygynyň garşylygy ýakyn wagtda bes ediler diýip umyt edýärin» diýip, bolup biljek ýagdaýlar barada habar berdi.

Super ligany esaslandyryjylar bolan «Real», «Barselona» we «Ýuwentus» klublar özleriniň maddy ýagdaýyny gowulandyryp biljek Super ligadan çekilmek islemeýärler. Ýöne başda bu liga goşulan beýleki 9 toparyň ýaryşy terk edendigini hem aýtmak gerek.

Italiýanyň çempionatynyň soňky tapgyrynda «Milandan» 0:3 hasabynda asgyn gelen «Ýuwentus» geljek möwsümde UEFA-nyň çempionlar ligasyndaky ýerini hem ýitirmegiň bäri ýanynda dur. Eger klub çempionatda ilkinji dört ornuň birini eýeläp bilmese, indiki ýyl halkara ýaryşy Ýewropa ligasyndan ― yklymyň ikinji derejeli ýaryşyndan dowam eder.

Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Häzir «Ýuwentus» 69 utuk bilen ýaryş tertibiniň 5-nji basgançagynda.

 

Kino hepdeligine we kinofestiwala badalga berildi

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy.
Okap bilersiňiz   Sagdyn bolaýyn diýseňiz
Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar