TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibinde üýtgeşiklik

2022-nji ýylyň 24-njy ýanwaryndan  Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi çap edildi. Ol “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “turkmenistanairlines.tm” saýtynda ýerleşdirilipdir. 

Ozal, “Türkmenistan” awiakompaniýasy 16-njy ýanwarda ýerli ýolagçy gatnawynyň tertibini yglan edipdi. Bu tertipde birnäçe üýtgeşikler girizildi we şol tertip 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan başlap, güýje girýär. 

  2022-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry   Gatnaw belgisi   Uçýan güni   Uçyan wagty   Gonýan wagty
Aşgabat – Daşoguz          T5-101 her gün          06-00           06-50
Aşgabat – Türkmenabat          T5-171 her gün          06-10           07-00
Aşgabat – Mary          Т5-127      2,4,6,7          06-20           07-00
Aşgabat – Türkmenbaşy          T5-241      1,3,5,7          06-30           07-30
Daşoguz – Aşgabat          T5-102 her gün          07-50           08-40
Türkmenabat – Aşgabat          T5-172 her gün          08-00           08-50
Mary – Aşgabat          Т5-128      2,4,6,7          08-00           08-40
Türkmenbaşy – Aşgabat          T5-242      1,3,5,7          08-40           09-40
*Uçuş rejesi üýtgäp biler

 

 

Türkiýede talyp haky bilen bilim : 2022

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle