TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýene bir döwlet “AstraZeneca” sanjymyny öndürer

Russiýanyň “R-Farm” derman öndürýän kompaniýasy Oksford uniwersitetiniň ygtyýarnamasy boýunça “AstraZeneca” sanjymyny öndürmegi ýola goýdy.

Bu hakda Russiýanyň Senagat we söwda ministriniň birinji orunbasary Wasiliý Osmakow mälim etdi.

Osmakow bu barada: “Russiýada daşary ýurt sanjymlary öndürilýär, “R-Farm” eksport üçin “AstraZeneca” sanjymyny öndürýär” diýip beýanat berdi.

Onuň sözlerine görä, içerki bazar üçin ýerli sanjymlar ýeterlikdir.

“R-Farm” -yň baş direktory Wasiliý Ignatew maý aýynda kompaniýa iýunda Oksford uniwersitetinden we “AstraZeneca” kompaniýasynyň koronawirusa garşy sanjymyny öndürip başlajakdygyny aýdypdy

Buýan kökünden täze derman öndürildi

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle