TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýene bir bazar işläp başlady: “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” Söwda Merkezi

Koronawirus pandemiýasynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen ýurdumyzda öň girizilen öňüni alyş çäreleriň aradan aýrylmagy dowam edýär.  Bular baradaky habarlary biz Size yzygiderli ýetirip gelýäris. Ine, şu gün paýtagtymyzda ýerleşýän «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi hem gaýtadan işläp başlady.

 

Türkmenistan öňüni alyş çäklendirmelerini ýeňilleşdirýär

Ýene-de okaň

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle