TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýaş habarçymyz bäsleşigiň ýeňijisi boldy

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-18-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda  ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda programma üpjünçiligi boýunça “Sanly innowasiýalar” atly bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşik  5 sany ugur boýunça alnyp baryldy.

  1. Innowasion şäher
  2. Sanly bilim
  3. Söwda we hyzmatlar ulgamy boýunça IT-taslamalar
  4. Ýörite ugur
  5. Maglumat howpsuzlygy we kiberhowpsuzlyk

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli geçirilen “Sanly innowasiýalar” atly bäsleşigiň netijesi şu gün belli boldy.

Bu bäsleşikde biziň ýaş habarçymyz Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň magistraturasynyň magistranty Gülälek Söýeşowa “Sanly bilim” ugry boýunça gatnaşyp, 2-nji orna mynasyp boldy. Biz Gülälek Söýeşowanyň üstünlikleriniň dowamly bolmagyny arzuw edýäris.

 

27-nji uçar gatnawy: türkmen talyplary Russiýa gitdiler

Ýene-de okaň

Ýaş ekologlaryň halkara bäsleşigi

Türkmenistanda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Teswirle