TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýaponiýa Kabuldaky ilçihanasyny gaýtadan açmakçy

Owganystan Yslam Emirliginiň premýer-ministriniň kömekçisi Mewlewi Abdulkebir Ýaponiýanyň Owganystandaky ilçisi Takaşi Okada bilen “Sapedar” saraýynda duşuşdy. Ilçi Takaşi Okada Ýaponiýanyň Owganystana ýardamlarynyň dowam etjekdigini we ýurtda goraglylgyň üpjün edilmegini isleýändiklerini mälim etdi.

Şeýle hem duşuşykda ýapon ilçi Ýaponiýanyň Kabuldaky ilçihanasynyň gaýtadan açyljakdygyny hem habar berdi. Owgan premýer-ministri owgan halkyna edýän kömekleri üçin Ýaponiýanyň hökümetine minnetdarlygyny bildirdi.

 

 

Halk Maslahatynyň Başlygy Tatarystanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle