TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýagşymyradow: Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlyk bildirýärin

“Bellator MMA” ýaryşynyň çäklerinde 3-nji tutluşygynda ýeňiş gazanan Döwletjan Ýagşymyradow, ýeňişden soňraky ilkinji metbugat ýygnagynda “Ilkinji nobatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa minnetdarlyk bildirýärin” diýdi.

Ýagşymyradow – Karwalýo tutuşygy 16-nji aprelde San-Hose şäherinde “SAP Center” merkezinde geçirildi we Ýeňiji ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow boldy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bolup, ildeşimiziň ýeňşini ilkinji bolup öz okyjylarymyza ýetirdik. Ýeňiji yglan edilen ilkinji minutyndan biz  bu buýsançly habary ilki @atavatanturkmen  Insgagram hasabymyza, yzyndan hem saýtymyza ýerleşdirdik.

 

Ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow ýeňiş gazandy

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle