DÜNÝÄ

Wladimir Putin: Hazar sammiti ähli gatnaşyjy ýurtlaryň bähbidine

Şu gün Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti geçirilýär. Sammit paýtagtymyz Aşgabadyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän “Arkadag” myhmanhanasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilýän sammite Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi we Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew gatnaşýar.

Sammite gatnaşýan Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Hazar sammitiniň örän möhüm çäre bolup durýandygyny belläp, onuň oňa gatnaşyjy ähli döwletler üçin bähbitli bolup durýandygyny belledi.

– Hazar sammiti – ähli gatnaşyjy ýurtlar üçin örän möhüm çäredir. Onuň hemmeler üçin bähbitli boljakdygyna ynanýaryn – diýip belledi.

 

VI Hazar sammiti baÅŸlady

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi