TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Wladimir Putin Halk Maslahatynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin türkmen halkynyň Milli lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy zerarly gynanç hatyny iberdi.

Onda hususan-da şeýle diýilýär:

– Siziň käbäňiziň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjymy kabul ediň. Size we Siziň maşgala agzalaryňyzyň öwezini dolup bolmajak we agyr ýitgi pursatynda kalby rahatlygy hem-de sabyr-takat dileg edýärin.

 

Ogulabat Berdimuhamedowa (1937 – 2023)

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle