TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär wise-premýerler

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, wise-premýerleriň käbiri welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edildi.

Resminama laýyklykda,

  • wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýaty,
  • wise-premýer M.Muhammedow Balkan welaýaty,
  • wise-premýer E.Orazgeldiýew Daşoguz welaýaty,
  • wise-premýer Ş.Abdrahmanow Lebap welaýaty,
  • wise-premýer S.Toýlyýew Mary welaýaty,
  • wise-premýer Ç.Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi.

Halk Maslahatynyň Başlygy zähmet rugsadynda döredijilik bilen meşgullanar

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle