TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Waran “Mançestere” geçýär

Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň goragçysy Rafael Waran mundan beýläk futbol ýoluny Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynda dowam eder. Bu barada iňlis toparynyň “Tiwitter” jemgyýetçilik torunda habar berilýär.

Şol ýerde bellenilip geçilişi ýaly, taraplar deslapky ylalaşyga geldiler. Futbolçy lukmançylyk barlagyndna geçenden soňra ylalaşyk resmileşdiriler. Şondan soňra oýunçynyň şertnamasnyň şertleri kesgitlener we mälim ediler.

28 ýaşly fransuz goragçysy 2011-nji ýyldan bäri “Real” toparynda çykyş edýär. Ol 2020/21-nji möwsümde 41 duşuşykda oýnap, 2 gezek tapawutlandy.

“Transfermarkt” internet portalynyň habayrna görä, transferiň bahasynyň 70 million ýewro deň bolmagyna garaşylýar.

 

 

Türkmenistan halkara maslahata gatnaşdy

 

Ýene-de okaň

Ýaşyl meýdançanyň ýyldyzynyň ekologiýa zyýany

Mançester derbisi: Holandyň we Fodeniň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Teswirle