SPORT

“US Open”: 16 ýyldan soňra rus türgeniň üstünligi

Tennis sportunyň iň uly ýaryşlarynyň biri hasaplanýan “US Open” (Amerika Açyk) çempionatynda erkekleriň arasynda russiýaly türgen Daniil Medwedew çempion boldy. Bu üstünlik 16 ýyldan soňra “Uly tuwulga” ýaryşynda rus türgeniň üstünligi boldy.

Daniil Medwedew final duşuşygynda tennis dünýäsiniň birinji derejeli tennisçisi serbiýaly Nowak Jokowiçi 6:4, 6:4, 6:4 hasabynda ýeňmegi başardy.

25 ýaşly rus türgen Nýu-Ýork şäherinde geçirilen ýaryşda uly üstünlik gazandy. Medwedew Professional-tennisçiler assosiasiýasynyň (ATP) sanawynda ikinji orunda durýar. Bu guramanyň gurnamagyndaky 13 ýaryşda rus türgen üstünlik gazandy.

Ol üçünji geçek “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň final tapgyrynda çykyş etdi we ilkinji gezek ýeňiş gazandy. 2019-njy ýylda rus türgen “US Open” ýaryşynda ispan türgeni Rafael Nadaldan ýeňlipdi, şu ýylyň fewralynda Awstraliýanyň Açyk çempionatynyň finalynda Nowak Jokowiçden asgyn gelipdi.

Medwedew bu gezek Nowak Jokowiçi ýeňmegi başardy. Erkek tennisçi türgenleriň sanawynda birinji orunda durýan Nowak Jokowiç şu ýylyň dowamynda geçirilen “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň 3-sinde ýeňiş gazandy. Eger Nýu-Ýorkdaky ýaryşda hem ýeňiş gazanan halatynda Nowak Jokowiç bir ýylyň dowamyndaky uly tennis ýaryşynda ýeňiş gazanan 3-nji türgen bolardy. Ýöne ol başa barmady. Jokowiç iýul aýynda Uimbldon ýaryşynda ýeňiş gazanyp, “Uly tuwulga” ýaryşlaryndaky 20-nji ýeňşini baýram edipdi.

Medwedew 16 ýyldan soňra “Uly tuwulga” ýaryşynda ýeňiş gazanan rus türgeni boldy. 2005-nji ýylda Marat Safin Awstraliýa Açyk çempionatynda ýeňiş gazanypdy. Safin 2000-nji ýylda “US Open” ýaryşynda hem ýeňiji bolupdy. Başga bir rus tennisçi Ýewgeniý Kafelnikow 1999-njy ýylda Awstraliýada we 1996-njy ýylda Fransiýada ýeňiş gazanypdy.

Russiýaly zenan türgenlerden Mariýa Şarapowa 2014-nji ýylda Fransiýada “Uly tuwulga” ýaryşynda ýeňiş gazanypdy.

“US Open” – “Uly tuwulga” ýaryşlarynyň 4-njisi bolup, möwsümiň soňky ýaryşydyr. Ol “hard” – gaty örtükde geçirilýär. Bu ýaryşyň baýragynyň möçberi 57,5 million dollardyr. Ýeňiji bolan Daniil Medwedew 2,5 million dollar baýrak gazandy.

Zenanlaryň arasynda britaniýaly türgen Emma Radukanu ýeňiji bolupdy.

GOLLIWUDYŇ ÝYLDYZLARY DUŞUŞYGY TOMAŞA ETDILER

Russiýaly tennisçi Mariýa Şarapowa bilen bir hatarda Golliwudyň meşhur aktýorlary hem bu duşuşyga gatnaşdylar. Bred Pitt, Bredli Kuper, Jozef Masselo we Rami Malek bilelikde oturyp, Medwedewiň ýeňşini tomaşa etdiler.

Şeýle hem bu duşuşyga tomaşa edenleriň hatarynda Leonardo Di Kaprio, Ben Stiller, Alek Bolduin ýaly aktýorlar hem bar.

Birža täzelikleri: gyrgyz işewürleri float aýna satyn aldy

 

Ýene-de okaň

Messi iň köp kubok gazanan futbolçy boldy

“Zenit” topary 5-nji gezek Russiýanyň Superkubogyny gazandy

Türkmen türgenleri 6 aýda 361 medal gazandy

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama