TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri duşuşdy

Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň 25-nji ministrler mejlisiniň hem-de kdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Türkiýäniň ministri Aşgabada saparyny türkmen kärdeşi bilen duşuşmak bilen başlady. Bu duşuşykda Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary we YHG-niň 15-nji sammitine görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

Kiçi we orta telekeçiligiň taslamalary maliýeleşdiriler

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle