TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň doglan güni : Gutlag hatlar gelip gowuşýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar. Bu barada TDH habar berýär. TDH-niň web saýtynda ýerleşdirilen gutlaglardan mälim bolşy ýaly, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si SZINPIN, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti  Şawkat MIRZIÝOÝEW, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr ŽAPAROW,  Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti  Seýed Ebrahim RAISI, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi, kosmonawt synagçy, “Roskosmos” korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg KONONENKO ilkinjileriň hatarynda gutlag hatlaryny ugradypdyr.

Biz hem Ata Watan Media toparynyň döredijilik işgärleri bolup hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen  tüýs ýürekden gutlaýarys we Hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, il-ýurt, Watan bähbitli alyp barýan işlerinde üstünlikler arzuw edýaris.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle