TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl XVI Gustawa 75 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň hoşniýetli arzuwlaryny iberdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Onuň Alyjenaby Karl XVI Gustawa berk jan saglygyny, uzak ömür, bagtyýarlyk, şeýle hem Şwesiýa Patyşalygynyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we maksatlarynda uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

 

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýada saparda bolar

Baş Redaktor

Neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna bagyşlanan maslahat

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Teswirle