TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Boris Jonsona gynanç bildirdi

“Şu agyr pursatda Size ruhy durnuklylyk diläp, maşgala agzalaryňyza ýürekden gynanjymy we medet beriji sözlerimi ýetirmegiňizi haýyş edýärin” diýlip, döwlet Baştutanymyzyň hatynda bellenilýär.

16-njy sentýabrdaky howa maglumaty: Aşgabatda 38 dereje yssy bolar

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle