Şu gün — 23-nji iýunda «Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkmenabat — Minsk — Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar.

Awiakompaniýanyň habar bermegine görä, uçar Türkmenistan wagty bilen şu gün irden sagat 8:00-da Türkmenabat halkara howa menzilinden Minsk şäherine tarap uçdy. Minsk şäherinden uçar yzyna ýerli wagt bilen 18:00-da uçar we 22:15-de Türkmenabada gonar.

Bu uçar gatnawyndan Türkmenistanyň raýatlarynyň peýdalanmagyna garaşylýar.

Şeýle hem «Türkmenistan» awiakompaniýasy ertir, ýagny 24-nji iýunda Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite gatnawy amala aşyrar.

 

Türkmenistan-Russiýa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy