SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Belarus ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň awgust aýynda Belarus Respublikasy ugry boýunça birnäçe ýörite gatnawlary amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Awiakompaniýa Belarus ugry boýunça göz öňünde tutulan ýörite gatnawynyň ilkinjisini 30-njy iýulda amala aşyrar.

Alnan maglumatlara görä, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 30-njy iýulynda Aşgabat — Minsk — Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnawy amala aşyrmagy göz öňünde tutýar.

Mundan başga-da, «Türkmenistan» awiakompaniýasy şu ýylyň 18-nji iýulynda Minsk ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetiripdi.

 

“Ata Watan Dünýäde-2022”: WaÅŸingtona onlaýn syýahat

Ýene-de okaň

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi

13-nji Wan Sergisi

Ata Watan Eserleri