TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan Türkiýä gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkiýäniň Kastamonu, Sinop we Bartyn welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren güýçli suw joşgunlary zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyňhalkynyňwe Hökümetiniňadyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryňdogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine tokaý ýangynlary sebäpli hem gynanç hatyny iberipdi. Şeýle hem Türkmenistandan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi ugradylýar.

 

Ata-ene, perzent, ogul-gyz hakynda Iňlis dilinde nakyllar

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle