TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan-Özbegistan: parlamentara hyzmatdaşlyk ösdüriler

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Söhbetdeşligiň barşynda türkmen-özbek dostlukly gatnaşyklaryny, hoşniýetli goňşuçylyk we strategik hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmagyň möhüm meselelerine garaldy.

Parlamentara dialogyň pugtalandyrylmagy, şol sanda sebitleýin formatda ösdürilmegi kanagatlanma bilen bellendi.

Özbegistanyň Prezidenti türkmen tarapyny 12-13-nji maýda Aşgabatda birnäçe ýokary derejedäki halkara çäreler – Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň birinji parlamentara forumynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady.

Forumyň işini hemişelik sekretariat bilen yzygiderli geçirmek teklibine goldaw berildi.

Şeýle hem halkara gün tertibinde, sebitara ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmek we köptaraplaýyn guramalaryň çäginde öndürijilikli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, şol sanda parahatçylygy we howpsuzlygy ösdürmek, şeýle hem Owganystanyň ykdysady taýdan dikeldilmegi meselesinde pikir alyşmalar boldy.

 

Din Tompson: Türkmenistanyň Hökümeti bilen hyzmatdaşlygy ösdürýäris

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle