TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Koreýa Respublikasyna ilçi belledi

Türkmenistan Koreýa Respublikasyna ilçi belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejesi berildi.

Şol bir wagtda Begenç Orazmyradowiç Durdyýew Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellendi.

 

 

Türkmenistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi gutlady

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle