TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşuldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama duşenbe güni «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edildi.

Neşir edilen gününden güýje girýän Kanuna laýyklykda, Rio-de-Žaneýro şäherinde kabul edilen Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak bellenildi.

Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny (GGGI) — ştab-kwartirasy Seulda ýerleşen halkara hökümetara guramadyr. Guramanyň taslamalary ösüp barýan ýurtlarda we bazar ykdysadyýeti emele gelýän ýurtlarda howanyň üýtgemegi şertlerinde «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmek arkaly ählumumy we durnukly ösüşi kadalaşdyrmaga gönükdirilendir.

Häzirki wagtda GGGI dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda 54 sany taslamany durmuşa geçirýär.

 

24-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle