TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen telekeçileri Gyrgyzystanda täze ylalaşyklar baglaşdy

Häzirki wagtda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyzystanyň “Tazabek” neşiriniň habaryna görä, Gyrgyzystandaky bu foruma Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýewiň ýolbaşçylygyndaky işewürler wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hem habar bermegine görä, türkmen telekeçileri “ÝB we Merkezi Aziýa işewürlik hyzmatdaşlygy” atly işewürlik forumyna gatnaşýar.

Türkmen telekeçileri gyrgyz kärdeşleri bilen umumy bahasy 3 million dollara barabar bolan dürli harytlary ýerlemek boýunça 6-dan gowrak şertnama gol çekişdiler.

Bu ylalaşyklar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hyzmatdaşlygynyň çäklerinde gazanyldy.

Ozal hem, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýunynda Türkmenistana amala aşyran saparynyň çäklerinde türkmen pomidory, santehnika materiallary hem-de konditer önümlerini Gyrgyz Respublikasyna ibermek babatda 21 million dollarlyk onlarça şertnama baglaşylypdy.

Çäklendirmeleriň kölegesindäki Diwali

Ýene-de okaň

Özbegistan Türkmenistana 163 tonna alma eksport etdi

Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň möçberini artdyrdy

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

Teswirle