TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 31 sany hünär boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:

Ykdysadyýet fakulteti

1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit;

2. Ykdysadyýet we hukuk;

3. Maliýe hukugy;

4. Statistika;

5. Ykdysady howpsuzlyk;

6. Ykdysadyýet (bakalawriat);

7. Ykdysadyýet (magistratura).

Maliýe fakulteti

1. Maliýe menejmenti;

2. Gymmatly kagyzlaryň bazary;

3. Baha kesmek işi;

4. Pul dolanyşygy we karz;

5. Dünýä maliýe bazary;

6. Sanly ykdysadyýet (bakalawriat).

Menejment fakulteti

1. Dünýä ykdysadyýeti;

2. Menejment;

3. Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy;

4. Döwlet we ýerli dolandyryş;

5. Makroykdysadyýet;

6. Ykdysadyýetde we dolandyryşda maglumat ulgamlary;

7. Ykdysady kibernetika;

8. Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň we kompýuter tehnikasynyň programma üpjünçiligi;

9. Menejment (bakalawriat);

10. Işewürlik we telekeçilik (bakalawriat);

11. Menejment (magistratura).

Marketing fakulteti

1. Zähmetiň ykdysadyýeti we bazary;

2. Ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak;

3. Marketing;

4. Hili dolandyrmak;

5. Harytşynaslyk we harytlaryň ekspertizasy;

6. Jemgyýetçilik iýmitini guramak;

7. Täjirçilik (bakalawriat).

Hünäri ýokarlandyryş

Salgysy:Aşgabat ş,. 1972-nji (Atatürk) köçesi 73-nji jaýy,

Habarlaşmak üçin:(99312) 48-62-31

 

“Türkmen  Maglumat”: Türkmen dilindäki maglumatlaryň jemlenen ýeri  

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle