TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýede çäklendirmeler gowşadylýar

Türkiýe Respublikasynda koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen çäklendirmeler kem-kemden gowşadylýar. Ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň ýolbaşçylygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bu babatda degişli çözgütler kabul edildi. Mejlisden soňra metbugat ýygnagyny gurnan Prezident Ärdogan çäklendirmeleriň ýatyrylmagy babatda habarçylara beýanat berdi.

1-nji iýuldan soňra ýurduň adaty durmuşa dolanmagyna garaşylýar.

Şoňa laýyklyda:

  • Hepdäniň dowamynda 22:00-05:00-da, hepdäniň ahyrynda şenbe güni 22:00-dan duşenbe güni 05:00-a çenli bolan köçä çykmak gadagnalygy 1-nji iýuldan ýatyrylýar.
  • Köpçülikleýin jemgyýetçilik ulaglarynda ýaş çäklendirme düzgüni ýatyryldy. Ozal, 65 we şondan uly ýaşly hem-de 18 ýaşdan kiçi raýatlar şäher içinde köpçülikleiýn jemgyýetçilik ulaglaryndan (metro, awtobus) ýaly ulaglardan peýdalanyp bilmeýärdi.
  • Şäherara gatnawlarda hem ýaş çäklendirmesi 1-nji iýuldan ýatyrylýar.
  • Restoran, kafe we güýmenje merkezlerinde aýdym-saz aýtdyrmaga sagat 00:00-a çenli rugsat berildi.
  • 1-nji iýuldan başlap, döwlet edaralarynda adaty iş düzgünine geçilýär.

 

Ýewro-2020: 22-nji iýunyň duşuşyklary

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle